Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสุจริต อภิวาท
ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางภารดี เธียรธวัช
รองปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายโยธิน เยียรยงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
น.ส.สุพิชญา ดอกกุหลาบ
บุคลากร
Responsive image
น.ส.ปุณณภา บุญบารมีสุข
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายณรงค์ บัวทุม
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
Responsive image
นายพิเชษฐ์ ตันพุทธันดร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
น.ส.สวนิตย์ กฤษณานุวัตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
Responsive image
นายศรัญ เหล็กศิริ
ผช.นวก.คอมพิวเตอร์
Responsive image
น.ส.จันทรา ลินทมิตร
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวธนัฐดา แซ่เล้า
ผช.จนท.ธุรการ
Responsive image
น.ส.ชุลีพร ชินณะวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายประทีป ทองนาค
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสมสักดิ์ เขาชมวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายองอาจ สีเคน
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวธัญชนก ไชยทุม
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image