Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายชลอ แสวงกิจ
ประธานสภา เทศบาลตำบลบ่อพลอย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายไพทูลย์ สมบูรณ์
รองประธานสภา เทศบาลตำบลบ่อพลอย
Responsive image
Responsive image
นางคนางค์ สารโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายชวลิต สุวรรณศิริเขต
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายแดง สาธรกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายวิเชียร โชคพิทักษ์สมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายอุดม ลำดวล
รองประธานสภาเทศบาลฯ
Responsive image
นายมานพ เย็นฉ่ำ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสุทธิ กาญจนสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายชวลิต โค้วประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายบำรุง พลนารี
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายย้อน ทองใบ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image