Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2561 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
04 เม.ย. 2561 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
24 พ.ย. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อพลอย (พ.ศ.2560 – 2563)
24 พ.ย. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24 พ.ย. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อพลอยสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564)
24 พ.ย. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อพลอย (พ.ศ.2561 – 2565)
31 ต.ค. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย รายงานผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560
29 ก.ย. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
24 พ.ย. 2559 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย แผนอัตรากำลัง 3 ปี
24 พ.ย. 2559 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Responsive image