Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2560
ถึง
07 ธ.ค. 2560
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
08 ก.ย. 2560
ถึง
19 ก.ย. 2560
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำแหน่งคนงานทั่วไป
08 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
09 ต.ค. 2558
ถึง
26 ต.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)
09 ต.ค. 2558
ถึง
26 ต.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)
08 ต.ค. 2558
ถึง
16 ต.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
07 ต.ค. 2558
ถึง
04 พ.ย. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารสาธารณสุข 7)
07 ก.ย. 2558
ถึง
31 ธ.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย)
13 ก.ค. 2558
ถึง
24 ก.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 - 5
27 เม.ย. 2558
ถึง
07 พ.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ