Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องกำหนดชำระภาษี ประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2561,การขอต่อใบอนุญาต ประจำปี 2561, ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ,การจดทะเบียนพานิชย์ ฯลฯ
11 ต.ค. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ขอเชิญพสกนิกรชาวอำเภอบ่อไร่ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณวัดบ่อไร่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
04 ต.ค. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
06 ก.ค. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
16 มี.ค. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
06 ก.พ. 2560 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย
21 พ.ย. 2559 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย ประจำปี 2560
21 พ.ย. 2559 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่คั้งอยู่ในเขตเทสบาลตำบลบ่อพลอย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ให้ยื่นแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้า
21 พ.ย. 2559 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2560
21 พ.ย. 2559 ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องการขอต่อใบอนุญาต ประจำปี 2560